ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСУ FRESHCODE.TRAINING

Це Положення про конфіденційність персональних даних користувачів інтернет ресурсу freshcode.training (надалі - Положення) розроблено з метою регулювання порядку збору, обробки, зберігання, використання та передачі персональних даних користувачів інтернет ресурсу freshcode.training (надалі - Ресурс).

Це Положення опубліковане адміністрацією Ресурсу, яка виступає у якості контролера персональних даних користувачів, які надали свої персональні дані в процесі користування Ресурсом.

Адміністрацією виконується обробка персональних даних відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки (ст.6 Закону України "Про захист персональних даних" 2297-VI).

Під персональними даними у цьому Положенні розуміються відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ст.2 Закону України "Про захист персональних даних" 2297-VI).

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем (ст.2 Закону України "Про захист персональних даних" 2297-VI).

Адміністрація Ресурсу повідомляє користувачам те, що надаючи будь-які персональні дані в процесі використання Ресурсу, користувач тим самим надає адміністрації Ресурсу згоду на обробку персональних даних в об'ємі і способами, передбаченими цим Положенням, діючим законодавством України (у т.ч. Законом України "Про захист персональних даних" 2297-VI), а також загальновизнаними правилами обробки, зберігання та передачі персональних даних користувачів у мережі Інтернет.

Під згодою на обробку персональних даних розуміється добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди (ст.2 Закону України "Про захист персональних даних" 2297-VI).

Адміністрація Ресурсу залишає за собою право внесення змін до цього Положення, шляхом публікації нової редакції Положення на цій сторінці. Користувачі повинні регулярно відслідковувати зміни у Положенні і, у випадку незгоди з оновленою редакцією Положення, припинити користування Ресурсом. Подальше використання Ресурсу користувачем, після публікації оновленої редакції Положення, є підтвердженням того, що користувач ознайомився з оновленою редакцію Положення та згоден з її положеннями.

Адміністрація Ресурсу не виконує перевірку отриманих персональних даних на предмет актуальності та достовірності, та обробляє отримані персональні (та інші) дані виходячи із принципу "актуальності наданої інформації". Адміністрація Ресурсу не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть виникнути для користувача, у разі надання неактуальних або недостовірних персональних (та інших) даних.

Адміністрація ресурсу зобов'язується повідомляти користувачам (шляхом направлення відповідного повідомлення через існуючі ідентифікатори зв'язку, попередньо надані користувачами) про втрату контролю над персональними даними у десятиденний термін, з моменту, як Адміністрація дізналась про таку втрату.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСУ FRESHCODE.TRAINING

В процесі використання Ресурсу (у т.ч. в процесі перебування користувача на сторінках Ресурса) користувачем, останній може передавати (у т.ч. прямими діями) адміністрації персональні та інші дані, а саме:

● у момент звернення користувача до адміністрації, через форму "Напиши нам", користувач надає адміністрації такі дані: ім'я, вік та номер мобільного телефону;

● у момент формування заявки на отримання детальної інформації з вибраного курсу, через форму "Залиш заявку на навчання" ("Залиш заявку на курс JS" або "Залиш заявку на курс PM"), користувач надає адміністрації такі дані: ім'я, вік та номер мобільного телефону, який прив'язаний до мессенджера Telegram;

● у момент перебування користувача на сторінках Ресурсу, програмне забезпечення останнього може збирати певні дані та інформацію про користувача (адреса електронної пошти, ip-адреса, utm та url мітки, ідентифікатор пристрою доступу та його тип, тип браузера, мова, операційна система користувача, час доступу та інше).

Зазначена інформація та дані, які стають відомі адміністрації, збираються останньою виключно для виконання заявок користувача, щодо надання інформації про послуги запропоновані на сторінках Ресурсу, та виконання інших інформаційних запитів користувача.

Адміністрація може збирати й інші дані (у т.ч. персональні), крім перелічених у цьому Положенні, але в такому випадку Адміністрація буде додатково запитувати у користувача згоду на обробку таких даних.

Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону (ст.10 Закону України "Про захист персональних даних" 2297-VI).

Зазначена інформація може передаватись (до такої інформації может бути наданий доступ) у таких випадках:

● працівникам, які виконують функцію надання інформаційних довідок користувачу, у відповідності та в залежності від запиту такого користувача;

● третім особам, які виконують певні доручення адміністрації, щодо обробки запитів користувачів (виключно за умовою накладення на таких третіх осіб обов'язку використання отриманої інформації у відповідності до цього Положення та діючого законодавства України);

● державним органам, на підставі їх запиту, виключно у відповідності до закону та нормативних актів діючого законодавства України.

Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов'язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрат або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних (ст.24 Закону України "Про захист персональних даних" 2297-VI).

ПРАВА КОРИСТУВАЧА РЕСУРСУ

Користувач Ресурсу, який виконав умови цього Положення, має право (ст.8 Закону України "Про захист персональних даних" 2297-VI):

● знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження власника або розпорядника персональних даних, крім випадків, встановлених законом;

● отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

● на доступ до своїх персональних даних;

● отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, що обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

● пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

● пред'являти вмотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

● на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними або принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

● звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

● застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;

● відкликати згоду на обробку персональних даних;

● інші права, передбачені діючим законодавством України.

ПРАВА КОРИСТУВАЧА РЕСУРСУ

Адміністрація Ресурсу збирає персональні дані користувачів з метою:

● надання інформаційних довідок, щодо послуг, які пропонуються (рекламуються) на сторінках Ресурсу;

● формування бази користувачів, для своєчасного надання користувачам інформаційних матеріалів, щодо послуг, які пропонуються (рекламуються) на сторінках Ресурсу;

● проведення аналізу та досліджень, щодо використання Ресурсу користувачами;

● формування каналів зв'язку з зацікавленими користувачами;

● аналітики Ресурсу;

● застосування будь-яких прав, зазначених у цьому Положенні.

Отримана від користувача персональна інформація не передається третім особам, крім випадків, прямо встановлених цим Положенням та/або діючим законодавством України.

COOKIES І ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ COOKIES

Файли "cookies" – це невеликі фрагменти інформації, які програмне забезпечення Ресурсу зберігає на пристрої користувача під час відвідування Ресурсу. Це дозволяє серверу узагальнювати інформацію від браузера, тому користувачеві не доведеться чекати первинного завантаження контенту Ресурсу.

Дізнатися докладніше про те, як працюють файли cookies можна на сайті www.cookiecentral.com.

Коли користувач відвідує ресурс, програмне забезпечення Ресурсу може встановити на пристрій користувача один або кілька файлів cookie, щоб полегшити доступ до Ресурсу в майбутньому та персоналізувати досвід користувача під час використання Ресурсу.

За допомогою файлів cookie Адміністрація може автоматично збирати інформацію про дії користувача на сторінках Ресурсу, сторінки, які відвідує користувач, час та дату відвідувань тощо.

Кожен Користувач може змінити налаштування свого браузера, щоб припинити зберігання файлів cookie. Можна прийняти або відхилити використання cookies за допомогою вбудованих функцій браузера.

Дані cookie використовуються виключно для якісного та повноцінного надання доступу до Ресурсу та надання інформаційних та інших послуг за допомогою Ресурсу, в тому числі для:

Отримана від користувача персональна інформація не передається третім особам, крім випадків, прямо встановлених цим Положенням та/або діючим законодавством України.

● розпізнавання нових чи колишніх користувачів;

● запам'ятовування переваг налаштувань користувача;

● запам'ятовування, чи користувач уже відповідав на запитання спливаючих вікон;

● запам'ятовування, чи дав користувач згоду (чи ні) на використання файлів cookies у рамках Ресурсу;

● здійснення анонімного збору загальної статистики використання Ресурсу;

● надсилання користувачам повідомлень, що відповідають інтересам користувача;

● збору достовірної інформації про використання Ресурсу яка дозволить оцінити, наскільки добре Ресурс задовольняє потреби користувачів, та зробити будь-які необхідні покращення.

Користувач має право звернутися до Адміністрації Ресурсу, з проханням видалення персональної інформації (даних), які були попередньо надані користувачем, шляхом направлення відповідного запиту на електронну поштову адресу Адміністрації: trainingcenter@freshcodeit.jobs.

Дата публікації: 25.01.2022
Опубліковано Адміністрацією freshcode.training

Ми з радістю поспілкуємося з тобою в Telegram і допоможемо з вибором курсу

Телефонуй

068 774 60 55

2024 © FRESHCODE